Strwythur y Pwyllgor

Cyfansoddiad y Cyngor

Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn darparu fframwaith ar gyfer sut y dylai’r Cyngor Sir weithredu ac mae’n cynnwys rheolau a gweithdrefnau ar sut y gwneir penderfyniadau, ymddygiad a sgôp a rolau cynghorwyr, rôl a chylch gwaith swyddogion a’i rheolau sefydlog.

Gallwch Weld Cyfansoddiad y Cyngor yma

Full Council

Executive

Pwyllgorau

Dewiswch bwyllgor

Area Committees

Outside Bodies

Historic