Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Economi a Datblygu yn ymateb i anghenion busnesau, preswylwyr ac ymwelwyr, gan hyrwyddo gweithgaredd economaidd, yn cynnwys:

 

           Craffu ar reoli y Gyfarwyddiaeth Adfywio a Diwylliant

           Datblygiad economaidd strategol, llunio lle a menter.

           Hyrwyddo a chynnal twf economaidd.

           Creu swyddi a sicrhau cyfleoedd ar gyfer sgiliau a hyfforddiant galwedigaethol.

           Iechyd y Cyhoedd, Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnachu.

           Y parth cyhoeddus - Diwylliant, llyfrgelloedd, amgueddfeydd a theatr.

           Y Swyddogaeth Cynllunio - Rheoli Adeiladu, Rheoli Datblygu, Cynlluniau Datblygu Lleol, Datblygu Economaidd a Tai.

           Craffu ar gynlluniau ar y cyd megis y Gwasanaeth Adnoddau a Rennir a CMC ac eraill fel sy'n briodol.

           Caffaeliad.

Aelodaeth