Manylion Pwyllgor

Pwyllgor safonau

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Safonau yn gyfrifol am hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan gynghorwyr, aelodau cyfetholedig, cynrychiolwyr eglwysi a llywodraethwyr sy'n rhieni. Eu rôl yw cynorthwyo'r uchod wrth gydymffurfio gyda chod ymddygiad aelodau a, lle bo angen, ymchwilio adroddiadau neu gwynion am dorri'r cod ymddygiad sy'n ymestyn i gynghorau Tref a Chymuned. Mae'r pwyllgor hefyd yn sicrhau fod gweithdrefn yr awdurdod ar chwythu'r chwiban a chwynion yn gweithio'n effeithlon.

 

Mae 3 cynghorydd ar y Pwyllgor Safonau ynghyd â 5 unigolyn a gyfetholir gyda hawliau pleidleisio ac 1 unigolyn o'r gymuned.

Aelodaeth

  • Richard Stow (Independent Member)  (Chair) 
  • Rhian Williams-Flew (Independent Member)   
  • Peter Easy (Independent Member)   
  • Marion Gibson (Independent Member)   
  • Irene Cameron (Community Committee Member)   

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219