Eich Cynghorwyr by Ward

Caiff Cynghorwyr Lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut mae’r cyngor yn cyflawni ei gweithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw o fewn y ward y mae ef neu hi wedi’i ethol i wasanaethu ynddi, am gyfnod mewn swydd.

Maent yn dod i gysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd drwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn darparu cyfle i unrhyw breswylydd ward fynd i siarad gyda’u cynghorydd wyneb yn wyneb ac mae’r rhain yn digwydd ar sail rheolaidd.

Cynrychiolaeth Wleidyddol

Mae gan Sir Fynwy 43 o Gynghorwyr sy’n cynrychioli 42 o ddosbarthiadau etholiadol, a etholir gan bleidleiswyr cofrestredig yn eu wardiau. Y gynrychiolaeth wleidyddol ar Gyngor Sir Fynwy yw:

Ceidwadwyr: 25
Democratiaid Rhyddfrydol: 3
Llafur: 9
Grŵp annibynnol: 5
Aelodau annibynnol, nad ydynt yn rhan o grŵp annibynnol: 1

Ers mis Mai 2017 arweinir y cyngor gan Peter Fox (Ceidwadwyr) gyda Robert Greenland (Ceidwadwyr) fel Dirprwy Arweinydd. Paul Matthews yw’r Prif Weithredwr.

Mae disgrifiad rôl ar gyfer Cynghorydd Sirol ar gael yma

I ddod o hyd i’ch cynghorydd defnyddiwch y dolenni isod:

 Caerwent

 Caldicot Castle

 Cantref

 Castle

 Croesonen

 Crucorney

 Devauden

 Dewstow

 Dixton with Osbaston

 Drybridge

 Goytre Fawr

 Green Lane

 Grofield

 Lansdown

 Larkfield

 Llanbadoc

 Llanelly Hill

 Llanfoist Fawr

 Llangybi Fawr

 Llanover

 Llantilio Crossenny

 Llanwenarth Ultra

 Mardy

 Mill

 Mitchel Troy

 Overmonnow

 Portskewett

 Priory

 Raglan

 Rogiet

 Severn

 Shirenewton

 St Arvans

 St. Christophers

 St. Kingsmark

 St. Mary's

 The Elms

 Thornwell

 Trellech United

 Usk

 West End

 Wyesham

Members Remuneration and Expenses

It is the role of the Independent Remuneration Panel for Wales to set the level of remuneration that a person should receive for conducting their duties as a County Councillor. The Council will annually publish a schedule of remuneration that a councillor should receive for the financial year as well as publish a list of members allowances received for the previous financial year. Copies of which are available below:

Schedule of Remuneration 2014-15

Schedule of Remuneration 2015-16

Schedule of Remuneration 2016-17

Schedule of Remuneration 2017-18

Schedule of Remuneration 2018-19

Schedule of Remuneration 2019-20

Members Allowances 2013-14

Members Allowances 2014-15

Members Allowances 2015-16

Members Allowances 2016-17

Members Allowances 2017-18

Members Allowances 2018-19

Members Allowances 2019-20

How to make a complaint about a Councillor

All Councillors and Co-opted members must abide by the Authority's Code of Conduct. Any alleged breaches of the code of conduct should be reported to the Monitoring Officer (Matt Phillips, 01633 644064 / matthewphillips@monmouthshire.gov.uk) and the Public Services Ombudsman for Wales. Further in information on how to make a complaint and a copy of the Code of Conduct is available here