Eich Cynghorwyr by Ward

Caiff Cynghorwyr Lleol eu hethol gan y gymuned i benderfynu sut mae’r cyngor yn cyflawni ei gweithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy’n byw o fewn y ward y mae ef neu hi wedi’i ethol i wasanaethu ynddi, am gyfnod mewn swydd.

Maent yn dod i gysylltiad rheolaidd â’r cyhoedd drwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn darparu cyfle i unrhyw breswylydd ward fynd i siarad gyda’u cynghorydd wyneb yn wyneb ac mae’r rhain yn digwydd ar sail rheolaidd.

Cynrychiolaeth Wleidyddol

Mae gan Sir Fynwy 43 o Gynghorwyr sy’n cynrychioli 42 o ddosbarthiadau etholiadol, a etholir gan bleidleiswyr cofrestredig yn eu wardiau. Y gynrychiolaeth wleidyddol ar Gyngor Sir Fynwy yw:

Ceidwadwyr: 25
Democratiaid Rhyddfrydol: 3
Llafur: 9
Grŵp annibynnol: 5
Aelodau annibynnol, nad ydynt yn rhan o grŵp annibynnol: 1

Ers mis Mai 2017 arweinir y cyngor gan Peter Fox (Ceidwadwyr) gyda Robert Greenland (Ceidwadwyr) fel Dirprwy Arweinydd. Paul Matthews yw’r Prif Weithredwr.

Mae disgrifiad rôl ar gyfer Cynghorydd Sirol ar gael yma

I ddod o hyd i’ch cynghorydd defnyddiwch y dolenni isod:

 Bulwark and Thornwell

 Caerwent

 Caldicot Castle

 Caldicot Cross

 Cantref

 Chepstow Castle & Larkfield

 Croesonen

 Crucorney

 Devauden

 Dewstow

 Drybridge

 Gobion Fawr

 Goetre Fawr

 Grofield

 Lansdown

 Llanbadoc & Usk

 Llanelly Hill

 Llanfoist & Govilon

 Llangybi Fawr

 Llantilio Crossenny

 Magor East with Undy

 Magor West

 Mardy

 Mitchel Troy and Trellech United

 Mount Pleasant

 Osbaston

 Overmonnow

 Park

 Pen Y Fal

 Portskewett

 Raglan

 Rogiet

 Severn

 Shirenewton

 St Arvans

 St. Kingsmark

 Town

 West End

 Wyesham

Members Remuneration and Expenses

It is the role of the Independent Remuneration Panel for Wales to set the level of remuneration that a person should receive for conducting their duties as a County Councillor. The Council will annually publish a schedule of remuneration that a councillor should receive for the financial year as well as publish a list of members allowances received for the previous financial year. Copies of which are available below:

Schedule of Remuneration 2020-21

Schedule of Remuneration 2021-22

Schedule of Remuneration 2022-23

Schedule of Remuneration 2023-24

Members Allowances 2020-21

Members Allowances 2021-22

Members Allowances 2022-23

How to make a complaint about a Councillor

All Councillors and Co-opted members must abide by the Authority's Code of Conduct. Any alleged breaches of the code of conduct should be reported to the Monitoring Officer (James Williams, 01633 644064 / jameswilliams@monmouthshire.gov.uk) and the Public Services Ombudsman for Wales. Further in information on how to make a complaint and a copy of the Code of Conduct is available here