Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Present, virtual Present as substitute, virtual Yn bresennol In attendance, virtual
County Councillor Jill Bond22200000
County Councillor Mary Ann Brocklesby17160000
County Councillor Fay Bromfield15140000
County Councillor Louise Brown14140000
County Councillor Emma Bryn15140000
County Councillor Rachel Buckler15150000
County Councillor Sara Burch14140000
County Councillor Jan Butler13130000
County Councillor Ben Callard19190000
County Councillor Ian Chandler17150000
County Councillor John Crook31300000
County Councillor Tomos Dafydd Davies970000
County Councillor Lisa Dymock11100000
County Councillor Tony Easson21200000
County Councillor Christopher Edwards10100000
County Councillor Catherine Fookes1070000
County Councillor Steven Garratt14140000
County Councillor Rachel Garrick14130000
County Councillor Paul Griffiths20170000
County Councillor Martyn Groucutt19180000
County Councillor Simon Howarth14140000
County Councillor Meirion Howells18180000
County Councillor Richard John14130000
County Councillor David Jones14110000
County Councillor Penny Jones10100000
County Councillor Tony Kear660000
County Councillor Malcolm Lane13110000
County Councillor Jane Lucas15150000
County Councillor Catrin Maby13130000
County Councillor Su McConnel12110000
County Councillor Jayne McKenna14140000
County Councillor Phil Murphy22220000
County Councillor Alistair Neill14140000
County Councillor Paul Pavia12120000
County Councillor Maureen Powell15140000
County Councillor Sue Riley19160000
County Councillor Dale Rooke14140000
County Councillor Angela Sandles16160000
County Councillor Maria Stevens16130000
County Councillor Jackie Strong15140000
County Councillor Peter Strong20200000
County Councillor Frances Taylor17150000
County Councillor Tudor Thomas13110000
County Councillor Armand Watts1090000
County Councillor Ann Webb24220000
County Councillor Laura Wright17140000