Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Present, virtual Present as substitute, virtual Yn bresennol In attendance, virtual
County Councillor Jill Bond16140000
County Councillor Mary Ann Brocklesby13130000
County Councillor Fay Bromfield13120000
County Councillor Louise Brown15140000
County Councillor Emma Bryn14110000
County Councillor Rachel Buckler12110000
County Councillor Sara Burch15150000
County Councillor Jan Butler10100000
County Councillor Ben Callard14140000
County Councillor Ian Chandler13130000
County Councillor John Crook26220000
County Councillor Tomos Dafydd Davies980000
County Councillor Lisa Dymock12100000
County Councillor Tony Easson17170000
County Councillor Christopher Edwards1170000
County Councillor Catherine Fookes850000
County Councillor Steven Garratt11100000
County Councillor Rachel Garrick440000
County Councillor Paul Griffiths14120000
County Councillor Martyn Groucutt19150000
County Councillor Simon Howarth11100000
County Councillor Meirion Howells14130000
County Councillor Richard John880000
County Councillor David Jones1070000
County Councillor Penny Jones880000
County Councillor Tony Kear550000
County Councillor Malcolm Lane840000
County Councillor Jane Lucas14140000
County Councillor Catrin Maby13120000
County Councillor Su McConnel1190000
County Councillor Jayne McKenna14140000
County Councillor Phil Murphy15150000
County Councillor Alistair Neill14130000
County Councillor Paul Pavia15150000
County Councillor Maureen Powell12120000
County Councillor Sue Riley16160000
County Councillor Dale Rooke15150000
County Councillor Angela Sandles21180000
County Councillor Maria Stevens12100000
County Councillor Jackie Strong15150000
County Councillor Peter Strong15150000
County Councillor Frances Taylor980000
County Councillor Tudor Thomas13130000
County Councillor Armand Watts760000
County Councillor Ann Webb19160000
County Councillor Laura Wright13110000