Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend in their capacity as member of that committee.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
County Councillor Dimitri Batrouni110
County Councillor Jeremy Becker330
County Councillor Debby Blakebrough220
County Councillor Jill Bond990
County Councillor Mary Ann Brocklesby660
County Councillor Fay Bromfield880
County Councillor Louise Brown19190
County Councillor Emma Bryn980
County Councillor Sara Burch660
County Councillor Jan Butler990
County Councillor Ben Callard880
County Councillor Ian Chandler990
County Councillor John Crook11110
County Councillor Alan Davies320
County Councillor Tomos Dafydd Davies650
County Councillor Lisa Dymock970
County Councillor Tony Easson17160
County Councillor Christopher Edwards990
County Councillor Ruth Edwards550
County Councillor David Evans540
County Councillor Mat Feakins330
County Councillor Catherine Fookes660
County Councillor Peter Fox110
County Councillor Steven Garratt970
County Councillor Rachel Catherine Garrick660
County Councillor Robert Greenland1070
County Councillor Paul Griffiths660
County Councillor Martyn Groucutt13120
County Councillor Linda Guppy110
County Councillor Roger Harris550
County Councillor Jim Higginson660
County Councillor Giles Howard330
County Councillor Simon Howarth980
County Councillor Meirion Howells870
County Councillor Richard John990
County Councillor Laura Jones110
County Councillor David Jones970
County Councillor Penny Jones990
County Councillor Sara Jones330
County Councillor Bryan Jones100
County Councillor Paul Jordan330
County Councillor Tony Kear660
County Councillor Malcolm Lane14130
County Councillor Jane Lucas660
County Councillor Catrin Maby660
County Councillor Su McConnel880
County Councillor Jayne McKenna990
County Councillor Phil Murphy17150
County Councillor Alistair Neill760
County Councillor Paul Pavia16150
County Councillor Maureen Powell18150
County Councillor Jane Pratt220
County Councillor Sue Riley980
County Councillor Richard Roden220
County Councillor Dale Rooke10100
County Councillor Angela Sandles870
County Councillor Val Smith440
County Councillor Maria Stevens750
County Councillor Brian Strong440
County Councillor Jackie Strong770
County Councillor Peter Strong10100
County Councillor Frances Taylor870
County Councillor Tudor Thomas1280
County Councillor Jamie Treharne440
County Councillor Jo Watkins550
County Councillor Armand Watts770
County Councillor Ann Webb16140
County Councillor Kevin Williams110
County Councillor Sheila Woodhouse650
County Councillor Laura Wright10100