Rhestr o gyrff allanol

Mae yna nifer o sefydliadau sy'n annibynnol o’r cyngor, ond sydd yn cael effaith ar ei gwasanaethau.

Er mwyn i'r cyngor allu cynnal partneriaethau effeithiol gyda nifer o'r sefydliadau hyn, mae cynrychiolwyr y cyngor, cynghorwyr etholedig fel arfer, yn eistedd ar y gwahanol bwyllgorau a fforymau sy’n gyfrifol amdanynt.

Isod mae rhestr o rai o'r cyrff allanol y mae cynghorwyr yn cynrychioli. I ddod o hyd i'r manylion cyswllt ar gyfer cynrychiolydd y cyngor ar gorff allanol penodol, dilynwch y ddolen berthnasol isod. Mae rhestr lawn o gyrff allanol a'r penodiadau perthnasol ar gael yma