Pori cyfarfodydd

Cabinet

This page lists the meetings for Cabinet.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Cabinet

Mae 7 cynghorydd sir ar y Cabinet, yn cynnwys yr arweinydd a dirprwy/dirprwyon a benodir gan arweinydd y Cyngor. Mae gan bob aelod o'r Cabinet eu portffolio eu hunain gyda chyfrifoldeb am nifer o wasanaethau o fewn y Cyngor. I weld y maes cyfrifoldeb ar gyfer pob aelod o'r Cabinet, dewiswch aelod o'r rhestr islaw.

 

Gall penderfyniadau gael eu cymryd gan bob aelod o'r cabinet mewn cyfarfod o'r cabinet neu gan yr aelod cabinet unigol, yn dibynnu ar y math o benderfyniad a'i oblygiadau.

 

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am sicrhau y caiff polisïau'r cyngor eu gweithredu’n gywir a chyflawni unrhyw swyddogaethau eraill nad ydynt yn gyfrifoldeb y Cyngor.