Manylion Pwyllgor

Cabinet

Diben y Pwyllgor

Mae 7 cynghorydd sir ar y Cabinet, yn cynnwys yr arweinydd a dirprwy/dirprwyon a benodir gan arweinydd y Cyngor. Mae gan bob aelod o'r Cabinet eu portffolio eu hunain gyda chyfrifoldeb am nifer o wasanaethau o fewn y Cyngor. I weld y maes cyfrifoldeb ar gyfer pob aelod o'r Cabinet, dewiswch aelod o'r rhestr islaw.

 

Gall penderfyniadau gael eu cymryd gan bob aelod o'r cabinet mewn cyfarfod o'r cabinet neu gan yr aelod cabinet unigol, yn dibynnu ar y math o benderfyniad a'i oblygiadau.

 

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am sicrhau y caiff polisïau'r cyngor eu gweithredu’n gywir a chyflawni unrhyw swyddogaethau eraill nad ydynt yn gyfrifoldeb y Cyngor.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219