Pori cyfarfodydd

Cyngor Sir

This page lists the meetings for Cyngor Sir.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Cyngor Sir

Mae'r Cyngor yn gyfarfod o bob un o'r 43 cynghorydd sydd â'r prif gyfrifoldeb o gytuno ar gyllideb y cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod a chytuno ar fframwaith polisi.

 

Mae'r Cyngor hefyd yn penderfynu ar y fframwaith rheolaeth wleidyddol ac yn penderfynu sut y dylid dyrannu cynghorwyr i bwyllgorau eraill yn fewnol ac yn allanol.

 

Y Cyngor sy'n penodi Arweinydd y Cyngor, y Prif Weithredwr ac yn cytuno ar unrhyw newidiadau i'r cyfansoddiad y mae'n rhaid i'r cyngor gydymffurfio â nhw.