Manylion Pwyllgor

Cyngor Sir

Diben y Pwyllgor

Mae'r Cyngor yn gyfarfod o bob un o'r 43 cynghorydd sydd â'r prif gyfrifoldeb o gytuno ar gyllideb y cyngor ar gyfer y flwyddyn i ddod a chytuno ar fframwaith polisi.

 

Mae'r Cyngor hefyd yn penderfynu ar y fframwaith rheolaeth wleidyddol ac yn penderfynu sut y dylid dyrannu cynghorwyr i bwyllgorau eraill yn fewnol ac yn allanol.

 

Y Cyngor sy'n penodi Arweinydd y Cyngor, y Prif Weithredwr ac yn cytuno ar unrhyw newidiadau i'r cyfansoddiad y mae'n rhaid i'r cyngor gydymffurfio â nhw.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219