Pori cyfarfodydd

Pwyllgor safonau

This page lists the meetings for Pwyllgor safonau.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor safonau

Mae'r Pwyllgor Safonau yn gyfrifol am hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan gynghorwyr, aelodau cyfetholedig, cynrychiolwyr eglwysi a llywodraethwyr sy'n rhieni. Eu rôl yw cynorthwyo'r uchod wrth gydymffurfio gyda chod ymddygiad aelodau a, lle bo angen, ymchwilio adroddiadau neu gwynion am dorri'r cod ymddygiad sy'n ymestyn i gynghorau Tref a Chymuned. Mae'r pwyllgor hefyd yn sicrhau fod gweithdrefn yr awdurdod ar chwythu'r chwiban a chwynion yn gweithio'n effeithlon.

 

Mae 3 cynghorydd ar y Pwyllgor Safonau ynghyd â 5 unigolyn a gyfetholir gyda hawliau pleidleisio ac 1 unigolyn o'r gymuned.