Manylion Pwyllgor

Pwyllgor safonau

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Safonau yn gyfrifol am hyrwyddo a chynnal safonau uchel o ymddygiad gan gynghorwyr, aelodau cyfetholedig, cynrychiolwyr eglwysi a llywodraethwyr sy'n rhieni. Eu rôl yw cynorthwyo'r uchod wrth gydymffurfio gyda chod ymddygiad aelodau a, lle bo angen, ymchwilio adroddiadau neu gwynion am dorri'r cod ymddygiad sy'n ymestyn i gynghorau Tref a Chymuned. Mae'r pwyllgor hefyd yn sicrhau fod gweithdrefn yr awdurdod ar chwythu'r chwiban a chwynion yn gweithio'n effeithlon.

 

Mae 3 cynghorydd ar y Pwyllgor Safonau ynghyd â 5 unigolyn a gyfetholir gyda hawliau pleidleisio ac 1 unigolyn o'r gymuned.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219