Agenda

Pwyllgor Craffu Pobl - Dydd Mawrth, 5ed Mawrth, 2024 10.00 am

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

 

 

Canllawiau ~ Fforwm Agored Cyhoeddus y Pwyllgor Dethol


Mae ein cyfarfodydd Pwyllgor Dethol yn cael eu ffrydio'n fyw a bydd dolen i'r ffrwd fyw ar gael ar dudalen gyfarfod
gwefan Cyngor Sir Fynwy

Os hoffech rannu eich barn ar unrhyw gynigion sy'n cael eu trafod gan Bwyllgorau Dethol, gallwch gyflwyno eich sylwadau drwy ddefnyddio'r ffurflen hon

  • Rhannwch eich barn drwy lanlwytho ffeil fideo neu sain (uchafswm o 4 munud); neu
  • Cyflwynwch sylwadau ysgrifenedig (drwy Microsoft Word, uchafswm o 500 gair)

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif Fy Sir Fynwy er mwyn cyflwyno'r ymateb neu ddefnyddio eich manylion mewngofnodi os ydych wedi cofrestru o'r blaen.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau i'r Cyngor yw 5pm dri diwrnod gwaith clir cyn y cyfarfod. Os bydd y sylwadau a dderbynnir yn fwy na 30 munud, bydd detholiad o'r rhain, yn seiliedig ar thema, yn cael eu rhannu yng nghyfarfod y Pwyllgor Dethol.  Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir ar gael i gynghorwyr cyn y cyfarfod.

Os hoffech fynychu un o'n cyfarfodydd i siarad dan y Fforwm Agored i'r Cyhoedd, bydd angen i chi roi tri diwrnod o hysbysiad i ni drwy gysylltu â Scrutiny@monmouthshire.gov.uk.Y cadeirydd sy’n penderfynu faint o amser a roddir i bob aelod o’r cyhoedd i siarad, ond i’n galluogi i roi cyfle i nifer o siaradwyr, gofynnwn nad yw cyfraniadau yn hirach na 3 munud.

Os hoffech awgrymu pynciau i un o'n Pwyllgorau Dethol graffu arnynt yn y dyfodol, gwnewch hynny drwy e-bostio Scrutiny@monmouthshire.gov.uk

 

 

4.

Dalgylchoedd Ysgolion Cynradd pdf icon PDF 138 KB

Craffu ar gynlluniau'r Cabinet a chyfrannu at y trefniadau ymgynghori.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynnig i symud Ysgol Y Fenni i safle newydd pdf icon PDF 132 KB

Craffu ar y cynnig yn ystod y cyfnod ymgynghori.  

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Nodi Blaenraglen Waith a Rhestr Weithredu'r Pwyllgor Craffu Pobl pdf icon PDF 356 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynllun Gwaith y Cabinet a'r Cyngor pdf icon PDF 443 KB

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 23ain Ionawr 2024 pdf icon PDF 247 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 16 Ebrill 2024