Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk with Remote Attendance

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

2.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

3.

Datganiadau o Fuddiant

4.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

5.

Cydweithredu Rhanbarthol: Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent pdf icon PDF 721 KB

Diben: Rhoi diweddariad i’r Pwyllgor Dethol ar y cynigion a gafodd eu datblygu i symud i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent-gyfan a diweddariad ar y broses ar gyfer datblygu’r Asesiad Llesiant a’r Cynllun Llesiant nesaf.

 

Awduron: Richard Jones, Sharran Lloyd

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adroddiad Blynyddol Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus pdf icon PDF 256 KB

Diben: Rhoi cyfle i’r Pwyllgor Dethol i graffu ar ddrafft Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy’n disgrifio’r cynnydd a wnaed at gyflawni amcanion llesiant y bwrdd yn ystod  2020-21.

 

Awduron: Richard Jones, Sharran Lloyd

 

Dogfennau ychwanegol:

  • Appendix

7.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 19 Tachwedd 2020. pdf icon PDF 647 KB

8.

Ystyried blaaenraglen gwaith y Pwyllgor Dethol. pdf icon PDF 470 KB

9.

Nodi dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf: I’w gadarnhau.