Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 15fed Tachwedd, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR BERFFORMIAD (APR) GWASANAETH CYNLLUNIO CYNGOR SIR FYNWY pdf icon PDF 558 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Paul Griffiths

 

AUTHOR & CONTACT DETAILS:

 

Craig O’Connor

Head of Planning

01633 644849

craigoconnor@monmouthshire.gov.uk

            Philip Thomas

Development Services Manager

            01633 644809

            philipthomas@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodwyd cynnwys yr Adroddiad Blynyddol ar Berfformiad er mwyn iddo gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru ac argymhellwyd cyflwyno’r APR heb unrhyw newidiadau (yn unol ag Adran 10.0)