Manylion Pwyllgor

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol

Diben y Pwyllgor

Mae 7 cynghorydd sir ar y Cabinet, yn cynnwys yr arweinydd a dirprwy/dirprwyon a benodir gan arweinydd y Cyngor. Mae gan bob aelod o'r Cabinet eu portffolio eu hunain gyda chyfrifoldeb am nifer o wasanaethau o fewn y Cyngor. I weld y maes cyfrifoldeb ar gyfer pob aelod o'r Cabinet, cliciwch ar enw'r cynghorydd yn y  rhestr islaw.

 

Gall penderfyniadau gael eu cymryd gan bob aelod o'r cabinet mewn cyfarfod o'r cabinet neu gan yr aelod cabinet unigol, yn dibynnu ar y math o benderfyniad a'i oblygiadau.

 

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am sicrhau y caiff polisïau'r cyngor eu gweithredu’n gywir a chyflawni unrhyw swyddogaethau eraill nad ydynt yn gyfrifoldeb y Cyngor.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219