Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 25ain Hydref, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEITHGOR CRONFA EGLWYS CYMRU pdf icon PDF 123 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Ben Callard

 

AUTHOR:

David Jarrett – Senior Accountant – Central Finance Business Support

 

CONTACT DETAILS

Tel. 01633 644657

e-mail: davejarrett@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Penderfynodd y pwyllgor y dylai’r grantiau canlynol gael eu rhoi yn unol â’r amserlen ceisiadau:

 

AMSERLEN CEISIADAU A YSTYRIR 2022/23 – CYFARFOD 2

 

Neuadd Hamdden Porthsgiwed a Sudbrook Gwnaethant gais am £2,000 ar gyfer gosod goleuadau diogelwch PIR a pheintio’r adeilad er mwyn ei amddiffyn ymhellach yn erbyn y tywydd yn ogystal ag er mwyn gwneud iddo edrych yn fwy deniadol.

 

Argymhelliad: rhoi £1,000 er mwyn cynorthwyo’r gr?p cymunedol yma i uwchraddio’r cyfleusterau cymunedol a lleihau pryderon o ran diogelwch.

 

Eglwys y Santes Fair, Magwyr gwnaethant gais am £1,500 ar gyfer gosod goleuadau effeithlon LED fwy gwyrdd yn nho corff yr eglwys, rhes y Gogledd a rhes y De yn lle’r goleuadau Halogen sydd yno’n barod.

 

Argymhelliad: rhoi £1,500 i gynorthwyo i adnewyddu goleuadau’r eglwys a gosod goleuadau sy’n fwy effeithlon o ran ynni.

 

Cyfeillion Priordy Cas-gwentgwnaethant gais am £3,000 er mwyn eu cynorthwyo i atgyweirio Cloc yr Eglwys ac adnewyddu grisiau’r t?r gan eu bod yn rhan o integredd yr adeilad.

 

Argymhelliad: Rhoi £3,000 er mwyn cynorthwyo gyda'r gwaith o atgyweirio Cloc yr Eglwys ac adnewyddu’r t?r hanesyddol ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.