Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 11eg Hydref, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

MEMORANDWM CYD-DDEALLTWRIAETH (MoU)- GWASANAETHAU TREFTADAETH TCBC A MCC MEWN PERTHYNAS AG ADEILAD RHESTREDIG NYDDWYR NEILON MAMHILAD pdf icon PDF 378 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Paul Griffiths

 

AUTHOR

Amy Longford  Heritage Manager

            Email: amylongford@monmouthshire.gov.uk


 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytunodd y Cabinet â chynnwys y MoU fel y’i hatodir yn Atodiad 1