Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 27ain Medi, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMESTYN GORCHMYNION DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS (GDMC) I FYND I'R AFAEL AG YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL (YG) pdf icon PDF 2 MB

CABINET MEMBER: County Councillor Angela Sandles

 

AUTHOR:

 

Andrew Mason  Community Safety Lead, Strategic Partnership Team, MCC

 

 

CONTACT DETAILS:

 

Email - andrewmason@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Cymeradwyo ymestyn Gorchmynion Diogelu Mannau Cyhoeddus mewn perthynas â Parc Bailey, Y Fenni; Y Fenni Isaf a Threfynwy yn Sir Fynwy.

 

Bod y tri GDMC sydd i fod i ddod i ben ar 20fed Hydref 2023, yn cael eu hymestyn am dair blynedd arall i’r 20fed Hydref 2026.