Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 16eg Awst, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

GORCHMYNION RHEOLI GWAHARDD TRAFFIG GYRRU - GORCHYMYN DIWYGIO RHIF 10 2023 pdf icon PDF 906 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Catrin Maby

 

AUTHORS:

Mark Hand, Head of Placemaking, Highways and Flooding

Graham Kinsella, Traffic and Road Safety Manager

Gareth Freeman, Assistant Engineer (Traffic)

 

CONTACT DETAILS:

E-mail: markhand@monmouthshire.gov.uk

E-mail: garethfreeman@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Argymhellir peidio â chynnal ymchwiliad cyhoeddus, a bwrw ymlaen i gymeradwyo a gweithredu'r Gorchymyn arfaethedig a nodir isod:

 

Cyflwyno Cyfyngiad Gwahardd ar Yrru ac eithrio Mynediad ar Belmont Road, Belmont Close a White’s Close, y Fenni.

 

Argymhellir peidio â chynnal ymchwiliad cyhoeddus, ond peidio â bwrw ymlaen i gymeradwyo a gweithredu'r Gorchymyn arfaethedig a nodwyd isod ar hyn o bryd, fodd bynnag, wrth i ymchwiliad pellach i opsiwn amgen cael ei gynnal, i fynd i'r afael â'r perygl i ddefnyddwyr y briffordd gyhoeddus yn Pwll Du Road:

 

Cyfyngiad Gwahardd Gyrru, Pwll Du Road, Clydach.

2.

EITHRIADAU I AC YCHWANEGIAD AT Y TERFYN CYFLYMDER 20 MYA DIOFYN ARFAETHEDIG A CHYNIGION ERAILL AR GYFER TERFYNAU CYFLYMDER - GORCHYMYN DIWYGIO RHIF 11 pdf icon PDF 3 MB

CABINET MEMBER:             County Councillor Catrin Maby

 

Mark Hand, Head of Placemaking, Highways and Flooding

Graham Kinsella, Traffic and Road Safety Manager

Gareth Freeman, Assistant Engineer (Traffic)

 

CONTACT DETAILS:

E-mail: markhand@monmouthshire.gov.uk

E-mail: grahamkinsella@monmouthshire.gov.uk

E-mail: garethfreeman@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Argymhellir peidio â chynnal ymchwiliad cyhoeddus, a bwrw ymlaen i gymeradwyo a gweithredu'r Gorchmynion arfaethedig: 

 

Cyflwyno terfyn cyflymder o 20mya fel ychwanegiad at y terfyn cyflymder 20mya diofyn Cymru gyfan yn: 

 

2.1.1.1 B4233, Llanfable;

2.1.1.2 Betws Newydd, Brynbuga;

2.1.1.3 B4521 Cross Ash; 

2.1.1.4 Great Oak, Bryngwyn;

2.1.1.5 Hen Heol Henffordd, Pen-y-clawdd

 

Gorchymyn eithrio i gadw a / neu ymestyn y terfyn cyflymder o 30mya ar rannau o'r ffyrdd canlynol: 

 

2.1.2.1 B4347, Rockfield; 

2.1.2.2 A48, Caerwent; 

2.1.2.3 A472, Y Felin Fach;

2.1.2.4 A4077, Gilwern; 

2.1.2.5 B4246, Gofilon;

2.1.2.6 B4269, Llanelen;

2.1.2.7 B4293, Comin Itton;

2.1.2.8 B4293, Tryleg;

2.1.2.9 B4347, Y Grysmwnt;

2.1.2.10 B4521, Ynysgynwraidd;

2.1.2.11 A466 Heol St Lawrence, Cas-gwent; 

2.1.2.12 B4233, Tal-y-coed;

2.1.2.13 B4347, Newcastle; 

2.1.2.14 B4521, Llanwytherin.

3.

TARIFF GWEFRU CERBYDAU TRYDAN ARFAETHEDIG AR SAFLEOEDD Y CYNGOR pdf icon PDF 1 MB

CABINET MEMBER:             County Councillor Catrin Maby

 

CONSULTEES:

Communities & Place DMT

 

AUTHOR:

Debra Hill-Howells Head of Decarbonisation, Transport & Support Services 

 

CONTACT DETAILS 

 

debrahill-howells@monmouthshire.gov.uk 

 

Penderfyniad:

Ein bod yn mabwysiadu tâl cilowat yr awr o 50c ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023/24, gan gydnabod y bydd hyn yn arwain at lefel o gymhorthdal i staff ac aelodau'r cyhoedd sy'n defnyddio'r gwefrwyr.

 

Dylid dirprwyo penderfyniadau tariff gwefru yn y dyfodol i'r Prif Swyddog mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet.

4.

DEFNYDD Y DYFODOL PERCHENTYAETH COST ISEL pdf icon PDF 97 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Sara Burch

 

AUTHOR:

Sally Meyrick, Strategy & Policy Officer, Affordable Housing 

  

CONTACT DETAILS:

Tel: 07970 957039

E-mail: sallymeyrick@monmouthshire.gov.uk 

 

Penderfyniad:

Penderfynwyd cytuno ag argymhelliad yr adroddiad.