Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 2ail Awst, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEITHGOR CRONFA'R EGLWYS YNG NGHYMRU pdf icon PDF 128 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Rachel Garrick

 

AUTHOR:

David Jarrett – Senior Accountant – Central Finance Business Support

 

CONTACT DETAILS

 

Tel. 01633 644657

e-mail: davejarrett@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytunodd y Pwyllgor y dylid dyfarnu 8 grant yn unol gyda rhestr y ceisiadau