Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 12fed Gorffennaf, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

BALANSAU YSGOL BRENIN HARRI VIII AC YSGOL GYNRADD DERI VIEW pdf icon PDF 353 KB

CABINET MEMBER: County Councillor Martyn Groucutt

 

AUTHOR

Nikki Wellington – Support Services Manager

Email: Nicolawellington@monmouthshire.gov.uk

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwyodd yr Aelod Cabinet drosglwyddo’r balans net fel ar 31 Awst 2023 o Ysgol Brenin Harri VIII ac Ysgol Gynradd Deri View pan gânt eu cau i Ysgol newydd 3-19 Ysgol Brenin Harri VIII