Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 12fed Ebrill, 2023 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

GWEITHGOR CRONFA'R DEGWM pdf icon PDF 211 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Rachel Garrick

 

AUTHOR: David Jarrett – Senior Accountant – Central Finance Business Support

CONTACT DETAILS

Tel. 01633 644657 e-mail: davejarrett@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Fe wnaethom benderfynu dyfarnu’r grantiau dilynol yn unol â’r rhestr ceisiadau.

 

Gwnaeth Eglwys Santes Fair, Tregaer gais am £3,500 ar gyfer ail-bwyntio waliau allanol yr Eglwys i atal mwy o dd?r rhag mynd i mewn a thrwsio’r nenfwd i atal gwaethygiad pellach.

Argymhelliad: Dyfarnu £1,500 i gynorthwyo gyda chynnal a chadw cyffredinol yr eglwys hanesyddol hon.

 

Gwnaeth Eglwys Santes Fair Llanfair Disgoed gais am £1,000 ar gyfer gwaith trwsio brys a hanfodol i do yr Eglwys.

Argymhelliad: Dyfarnu £1,000 i gynorthwyo gydag adnewyddu to yr eglwys.

 

Gwnaeth Urdd Menywod Eglwys Santes Fair Cil-y-coed gais am £800 i brynu gliniadur ac offer ategol ar gyfer cyfarfodydd yr Urdd a’i defnyddio gan siaradwyr yn eu cyflwyniadau i’r urdd.

Argymhelliad: Dyfarnu £800 i gynorthwyo i brynu gliniadur ac offer ategol cysylltiedig ar gyfer y gr?p cymunedol hwn.

 

Gwnaeth Cymdeithas Gwyliau Tyndyrn gais am £1,000 i brynu sied storio ddiogel ar gyfer diben storio asedau’r gymdeithas yn ddiogel.

Argymhelliad: Dyfarnu £1,000 i gynorthwyo gyda darparu storfa ddiogel a chadarn ar gyfer asedau’r gymuned.