Agenda

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

MEMORANDWM CYD-DDEALLTWRIAETH ECO4 SIR FYNWY A 'DATGANIAD O FWRIAD' pdf icon PDF 389 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Sara Burch

 

AUTHOR:

Stephen Griffiths, Strategy & Policy Officer

 

CONTACT DETAILS:

Tel: 01633 644455

E-mail: stephengriffiths@monmouthshire.gov.uk

 

2.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 1994 RHEOLIADAU AWDURDODAU LLEOL (PRAESEPTAU) (CYMRU) 1995 - Atodlen Daliadau Arfaethedig pdf icon PDF 219 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Rachel Garrick

 

AUTHOR:

Jonathan Davies – Head of Finance (Deputy Section 151 Officer)

email:jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

phone: (01633) 644114

3.

SYLFAEN TRETH Y CYNGOR 2023/24 A MATERION CYSYLLTIEDIG pdf icon PDF 237 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Rachel Garrick

 

AUTHOR:

Ruth Donovan – Head of Finance: Revenues, Finance and Exchecquer

 

CONTACT DETAILS:

E-mail:            ruthdonovan@monmouthshire.gov.uk

Phone:            01633 644592