Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

POLISÏAU A GWEITHDREFNAU HOMESEARCH - DIWYGIADAU A'R ANGEN AM GYFIEITHIAD CYMRAEG pdf icon PDF 458 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Sara Burch

 

AUTHOR: Ian Bakewell – Housing and Communities Manager

 

CONTACT DETAILS: 

E-mail: ianbakewell@monmouthshire.gov.uk 

Tel: 01633 644479

 

Penderfyniad:

Wedi cymeradwyo’r diwygiadau bychain sydd angen eu gwneud i Fersiwn Dau (Atodiad Un)   o Bolisïau a Gweithdrefnau sydd yn ystyried y newidiadau deddfwriaethol a’n rhoi’r hawl i ffoaduriaid o Wcráin i wneud cais am Dai Cymdeithaso .

 

Wedi cydnabod yr angen i ddiweddaru platfform gwe  Homesearch er mwyn darparu cyfieithiad Cymraeg a’r goblygiadau cysylltiedig o ran y gyllideb.

2.

GWERTHUSIAD O'R GWASANAETH 'MY DAY, MY LIFE' pdf icon PDF 823 KB

CABINET MEMBER:             County Councillor Tudor Thomas

 

AUTHOR:  Nicola Venus-Balgobin, Contracts Manager – Social Care

 

CONTACT DETAILS:

 

            Tel:  01873 735416

            E-mail:  NicolaVenus-Balgobin@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytuno ar Opswin3 yn y gwerthusiad o’r opsiynau yn adran 5 o’r adroddiad:

           Wedi cytuno i werthusiad ac adolygiad o’r Gwasanaethau ‘My Day, My Life’.

           Cytuno bod mudiad annibynnol yn cael ei ddefnyddio er mwyn adolygu a gwerthuso’r gwasanaeth.