Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

CODI TÂL AR YMGEISWYR AM FONITRO CYTUNDEBAU ADRAN 106 pdf icon PDF 110 KB

CABINET MEMBER:  County Councillor Greenland

 

AUTHORS:

Craig O’Connor

HeadofPlanning

 

Philip Thomas

Development ServicesManager

 

CONTACTDETAILS:

 

Tel: 01633644849

craigo’connor@monmouthshire.gov.uk

 

Tel:01633644809

philipthomas@monmouthshire.gov.uk

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

I awdurdodi codi tâl ar gyfer costau cyfartalog monitro cytundeb Adran 106 yn gysylltiedig â datblygiadau. Argymhellir codi ffi o £200 (ynghyd â TAW os yn berthnasol) fesul rhwymedigaeth unigol o fewn pob cytundeb A106. Byddai'r ffi hwn yn cyfrannu at adennill costau'r Cyngor o fonitro derbyn a gwario arian A106, gan sicrhau cadw seilwaith hanfodol.

2.

ADRODDIAD EITHRIAD - CAIS RHYDDHAD ARDRETHI ANNOMESTIG AR GYFER CALEDI

CABINET MEMBER:          County Councillor P Murphy

 

AUTHOR: Sue Deacy - Revenues Manager (now retired)

 

Ruth Donovan – Assistant Head of Finance: Revenues, Systems & Exchequer

 

CONTACT DETAILS:

 

Tel:      01633 644592

Email: ruthdonovan@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

Cytuno ar argymhellion yr adroddiad