Agenda and decisions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

AMRYWIOL FFYRDD, AR DRAWS Y SIR DIWYGIAD RHIF 1 GORCHYMYN CYFUNO 2019 (Rhan 2) pdf icon PDF 1 MB

CABINET MEMBER:             County Councillor J Pratt

 

AUTHOR: Paul Keeble Group Engineer, Highway & Flood Management

             

CONTACT DETAILS:

 

E-mail:             Paulkeeble@monmouthshire.gov.uk             Telephone:   01633 644733

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Peidio cynnal ymchwiliad i’r cynnig.

 

Cymeradwywyd i weithredu’r Gorchymyn arfaethedig wedi’i ddiwygio.

 

Anfonir copi o’r adroddiad at y gwrthwynebwyr unigol i’w hysbysu am ymateb y swyddog i’w gwrthwynebiad ffurfiol ac argymhelliad, ynghyd â’r sylwadau a gafwyd yn nodi eu cefnogaeth neu’n ymholi am y cynigion.