Agenda and decisions

Penderfyniadiau Aelod Cabinet Unigol - Dydd Mercher, 27ain Hydref, 2021 5.00 pm

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

MONLIFE - RHESYMOLI CASGLIADAU'R GWASANAETH AMGUEDDFEYDD pdf icon PDF 263 KB

CABINET MEMBER: COUNTY COUNCILLOR L DYMOCK

 

 

AUTHOR:                    Rachael Rogers, Museums Manager

 

CONTACT DETAILS: Tel: 01873 854282

                                     E-mail: rachaelrogers@monmouthshire.gov.uk

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cytunwyd ar y camau cau mynediad a gwaredu ar gyfer yr eitemau a gynigiwyd yn unol ag Adran 4 Pecyn Cymorth Gwaredu Cymdeithas Amgueddfeydd. (Gellir gweld y rhestr yn Atodiad 2).

 

I nodi mae hyn yn ffurfio’r pumed mewn cyfres. Caiff rhestri pellach o eitemau eu dynodi ar gyfer eu gwaredu fel y gallwn wneud argymhellion.

2.

ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR FYNWY pdf icon PDF 191 KB

CABINET MEMBER: COUNTY COUNCILLOR B GREENLAND

 

AUTHORS:

 

Mark Hand (Head of Placemaking, Housing, Highways and Flood)

 

Craig O’Connor (Head of Planning)

 

Rachel Lewis (Planning Policy Manager)

 

CONTACT DETAILS

 

Tel: 07773478579

E Mail: markhand@monmouthshire.gov.uk

 

Tel: 01633 644849

E Mail: craigo’connor@monmouthshire.gov.uk

 

Tel: 01633 644827

E Mail: rachellewis@monmouthshire.gov.uk

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Bod Aelod Cabinet Llywodraethiant a Chynllunio Strategol yn cymeradwyo Adroddiad Monitro Blynyddol y seithfed Cynllun Datblygu Lleol i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru ar sail anffurfiol.

 

Nodi sylwadau a wnaed gan Bwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu (21 Hydref 2021). Ychwanegir sylwadau o gyfarfod Pwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu yn dilyn y cyfarfod.

3.

ADRODDIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL GWASANAETH CYNLLUNIO CYNGOR SIR FYNWY pdf icon PDF 754 KB

CABINET MEMBER: COUNTY COUNCILLOR S JONES

 

AUTHOR & CONTACT DETAILS:

 

Craig O’Connor

Head of Planning

01633 644849

craigoconnor@monmouthshire.gov.uk

 

Philip Thomas

Development Services Manager

01633 644809

philipthomas@monmouthshire.gov.uk

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Nodi cynnwys yr Adroddiad Perfformiad Blynyddol ar gyfer ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2021 ac argymell cyflwyno’r Adroddiad heb unrhyw newidiadau.