Agenda and decisions

Cabinet - Dydd Mercher, 5ed Ebrill, 2023 5.00 pm

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cynllun Trosiant Ailgartrefu Cyflym 2022-2027 pdf icon PDF 3 MB

Adran/Wardiau yr Effeithir Arnynt: Y cyfan

Diben: Cymeradwyo a mabwysiadu’r Cynllun Trosiant Ailgartrefu Cyflym 2022-2027 arfaethedig a’r Cynllun Gweithredu sy’n mynd gydag ef.

Awdur: Rebecca Cresswell, Cydlynydd Strategol Trawsnewid Digartrefedd

 

Manylion Cyswllt: rebeccacresswell@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

That Cabinet considered the findings of the Rapid Rehousing Transition Plan and the current related homeless risks and challenges.

 

That Cabinet approve and adopt the draft Rapid Rehousing Transition and Action Plan.