Agenda and decisions

Cabinet - Dydd Mercher, 9fed Tachwedd, 2022 5.00 pm

Lleoliad: Conference Room - Usk, NP15 1AD. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

DIWEDDARIAD AR GRONFA FFYNIANT GYFFREDIN Y DEYRNAS UNEDIG – DYRANNU CYLLID SIR FYNWY pdf icon PDF 649 KB

Adran/Wardiau yr effeithir arnynt: Pob un

 

Diben: Ceisir cymeradwyaeth ar gyfer grantiau buddsoddiad o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y Deyrnas Unedig i brosiectau ac ymyriadau a restrir yn Atodiad Un yr adroddiad hwn, fel rhan o Raglen Ffyniant Bro Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

 

Awdur: Frances O’Brien, Prif Swyddog Menter,

Hannah Jones, Pennaeth Economi, Cyflogaeth a Sgiliau.

 

Manylion Cyswllt: francesobrien@monmouthshire.gov.uk

hannahjones@monmouthshire.gov.uk

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

That Cabinet approves the list of UK SPF projects in Appendix One, which contribute significantly to the strategic aims of the Council’s Community and Corporate Plan, namely:

• Communities and Place;

• Local Business;

• People and Skills

 

That Cabinet agrees with the Monmouthshire People and Place Partnership’s informed decisions in the allocation of Monmouthshire’s UK SPF funding.

4.

GWEITHRERDU ADNODDAU SHAREPOINT AR-LEIN pdf icon PDF 1 MB

Adran/Wardiau yr effeithir arnynt: Dim

 

Diben: Cyflwyno’r achos busnes dros adnoddau i weithredu System Data Electronig a Rheoli Cofnodion Ar-lein Microsoft Sharepoint (MS SPO EDRMS), gan roi manteision busnes ac arbedion gan alluogi defnydd llawn o’r offer busnes o fewn cytundeb menter MS.

 

Awdur: Sian Hayward, Pennaeth Diogelwch Gwybodaeth a Thechnoleg

 

Manylion Cyswllt: sianhayward@monmouthshire.gov.uk

 

Penderfyniad:

That Cabinet agree funding of £355,441 to be drawn from the ICT reserve for the implementation of the SharePoint Online, enabling workforce mobility, data security, data analysis and full use of the O365 suite of business tools provided under the Microsoft Enterprise Agreement. This includes funding of an internal resource requirement that is needed for a 24-month period to support the successful delivery of the project and to ensure the transition of SPO into ‘business as usual’.

5.

SIR NODDFA pdf icon PDF 158 KB

Adran/Wardiau yr effeithir arnynt: Pob un

 

Diben: Dechrau ar y broses o wneud cais ffurfiol I ddod yn sir noddfa ar gyfer y rhai sy’n ffoi rhag erledigaeth a rhoi diweddariadau ar gefnogaeth barhaus y Cyngor ar gyfer pobl o Wcráin a llety ar gyfer ceiswyr lloches sy’n cyrraedd y Deyrnas Unedig. 

 

Awdur: Matthew Gatehouse, Pennaeth Polisi, Perfformiad a Chraffu

 

Manylion Cyswllt: matthewgatehouse@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

That Cabinet agree to the council becoming a member of the City of Sanctuary network and working towards becoming an awarded member by going through an accreditation process.

 

That Cabinet receive an update on support currently being provided for Ukrainian refugees and identify areas where additional changes may be required.

 

That Cabinet note the current position regarding the Home Office approach to asylum dispersal in the UK

6.

DIWEDDARIAD, PROSES AC AMSERLEN CYLLIDEB 2023/24 pdf icon PDF 763 KB

Adran/Wardiau yr effeithir arnynt: Pob un

 

Diben: Rhoi diweddariad ar y Cynllun Ariannol Tymor Canol a chytuno ar y broses a’r amserlen ar gyfer datblygu’r gyllideb ar gyfer 2023/24.

 

Awdur: Jonathan S. Davies Pennaeth Cyllid (Dirprwy Swyddog Adran 151)   

 

Manylion Cyswllt: jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

 

Penderfyniad:

That Cabinet notes the unprecedented challenges facing the Council as a result of the most recent update of the MTFP and the budget shortfall of £23.1m needing to be addressed through the remainder of the budget process.

 

That the budget process and timetable as outlined in section 9 is adopted and that includes member budget scrutiny and consultation conducted through all-member seminars, member and officer working groups, member scrutiny, community engagement and consultation events.

 

It be noted that the Chief Executive as Head of Paid Service will be issuing all necessary statutory and non-statutory employment consultation in respect of the staffing implications of budget preparation.