Agenda

Special, Cabinet - Dydd Mercher, 4ydd Hydref, 2023 5.00 pm

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

DIWALLU ANGHENION SIPSIWN, ROMA A THEITHWYR O RAN LLEINIAU - DOD O HYD I DIR pdf icon PDF 612 KB

Rhanbarthau/Wardiau yr effeithir arnynt: Pob un

 

Diben: Cabinet i ystyried agor ymgynghoriad cyhoeddus i fodloni ei rwymedigaeth statudol i fynd i’r afael â’r angen a nodwyd am leiniau Sipsiwn, Roma a Theithwyr, tra’n hwyluso’r ddarpariaeth o gartrefi i deuluoedd lleol. 

 

Awdur: Cath Fallon – Pennaeth Menter ac Ysgogi Cymunedau 

 Ian Bakewell – Rheolwr Tai a Chymunedau  

 

Manylion Cyswllt:cathfallon@monmouthshire.gov.uk

   ianbakewell@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol: