Agenda

Lleoliad: Steve Greenslade Room, County Hall, Usk

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Canolfan Ddydd Stryd Tudur – Atgyfeiriad gan y Cyngor Llawn pdf icon PDF 304 KB

Rhanbarthau/Wardiau Sy’n Cael Eu Heffeithio: Pob un

 

Pwrpas: O ganlyniad i’r broses o alw i mewn ar gyfer y Penderfyniad Aelod Cabinet Unigol a wnaed ar 30ain Tachwedd 2022 gan yr Aelod Cabinet ar gyfer Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd ar gyfer cau Canolfan Ddydd Stryd Tudur, mae’r Cyngor Llawn wedi cyfeirio’r penderfyniad yn ôl at y Cabinet i’w ail-ystyried. 

 

Awdur: Laura Wright, Cadeirydd, Cyngor Sir Fynwy

 

Manylion Cyswllt:laurawright@monmouthshire.gov.uk