Agenda

Lleoliad: Conference Room - Usk, NP15 1AD. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

ADRODDIAD CASGLU GWASTRAFF O’R ARDD – IONAWR 2023 pdf icon PDF 553 KB

Adran/Wardiau a Effeithir: Pob Un

 

Pwrpas: Gofyn am gymeradwyaeth er mwyn gweithredu’r gwasanaeth gwastraff o’r ardd mwyaf hyfyw, a hynny yn seiliedig ar ymatebion cwsmeriaid i’r ymgynghoriad er mwyn talu am y gost lawn ar gyfer darparu’r gwasanaeth. Bydd cost y gwasanaeth yn £50 am bob bin ar gyfer 20 casgliad rhwng Mawrth a Thachwedd.  

 

Awdur: Carl Touhig

 

Manylion Cyswllt: carltouhig@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

SEFYDLU EGIN YSGOL GYNRADD CYFRWNG CYMRAEG YN NHREFYNWY pdf icon PDF 221 KB

Adran/Wardiau a Effeithir: Pob Un

 

Pwrpas: Pwrpas yr adroddiad hwn yw gofyn i’r Cabinet gymeradwyo’r cais i ddechrau proses ymgynghori statudol er mwyn sefydlu egin ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg  yn Nhrefynwy

 

Awdur: Will Mclean, Prif Swyddog, PPI

 

Manylion Cyswllt: willmclean@monmouthshire.gov.uk

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

YMGYNGHORIAD AR BREMIWM Y DRETH GYNGOR – EIDDO SYDD YN WAG YN Y TYMOR HIR AC AIL GARTREFI pdf icon PDF 252 KB

Adran/Wardiau a Effeithir: Pob Un

 

Pwrpas: Yn amlinellu’r pwerau  disgresiwn sydd ar gael i’r Cyngor er mwyn codi ffi uwch o’r dreth gyngor (h.y. premiwm) ar fathau penodol o eiddo.   

 

Yn gofyn am gymeradwyaeth i ddechrau ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn ystyried premiwm y dreth gyngor o’r 1af Ebrill 2024. 

 

Awdur: Ruth Donovan – Pennaeth Cyllid Cynorthwyol: Refeniw, Systemau a’r Trysorlys

 

Manylion Cyswllt: ruthdonovan@monmouthshire.gov.uk

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNIGION CYLLIDEB REFENIW A CHYFALAF DRAFFT 2023/24 pdf icon PDF 762 KB

Adran/Wardiau a Effeithir: Pob Un

 

Diben:Amlinellu cynigion drafft cyllidebau refeniw a chyfalaf ar gyfer blwyddyn ariannol 2023/24.

 

Yn dechrau cyfnod o ymgynghoriad ar y cynigion cyllideb drafft am bedair wythnos gan orffen ar 16eg Chwefror  2023.

 

Awdur:Peter Davies, Dirprwy Brif Weithredwr (Swyddog A151)

Jonathan Davies, Pennaeth Cyllid (Dirprwy Swyddog A151)

 

Manylion Cyswllt:peterdavies@monmouthshire.gov.uk; jonathandavies2@monmouthshire.gov.uk

 

 

 

Dogfennau ychwanegol: