Agenda

Lleoliad: County Hall, Usk - Remote Attendance. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Gwahardd y wasg a'r cyhoedd o'r cyfarfod yn ystod ystyriaeth yr eitemau busnes canlynol ar y sail eu bod yn golygu datgelu tebygol o wybodaeth eithriedig. pdf icon PDF 113 KB

4.

Penodi Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol, Diogelu ac Iechyd