Agenda

Lleoliad: Council Chamber - Council Chamber

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cwestiynau gan y Cyhoedd

4.

Derbyn deisebau

5.

Ethol Arweinydd y Cyngor Sir a derbyn hysbysiad o ddirpwyadau gan yr Arweinydd (penodiadau i’r Cabinet)

6.

Cynrychiolaeth Grwpiau Gwleidyddol pdf icon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Penodiadau i Bwyllgorau pdf icon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Penodiadau i Gyrff Allanol pdf icon PDF 9 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adolygiad o’r Cyfansoddiad pdf icon PDF 237 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2022 pdf icon PDF 458 KB