Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 12fed Mehefin, 2023 2.00 pm

Lleoliad: Conference Room - Usk, NP15 1AD. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Nodi penodi’r Cynghorydd Sir Ann Webb yn Gadeirydd.

2.

Penodi Is-gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

Datganiadau o Fuddiant

5.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

6.

Sianel Teams a Chatbot Pob Cynghorydd

7.

Pwyllgorau Ardal

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 9 Hydref 2023