Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Diben y Pwyllgor

Mae 11 cynghorydd ar y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd. Mae'r pwyllgor yn gyfrifol am sicrhau fod elfen ddemocrataidd y cyngor yn gweithredu'n gywir yn cynnwys sicrhau bod nifer ddigonol o staff, swyddfeydd ac adnoddau ar gael i gefnogi cynghorwyr yn eu rôl. Mae'r Pwyllgor hefyd yn gyfrifol am hyrwyddo democratiaeth leol.

 

Y pwyllgor sy'n dynodi pennaeth gwasanaethau democrataidd.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644219