Agenda

Lleoliad: Remote Microsoft Teams Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Livestreaming of Select Committee Meetings are temporarily suspended - apologies for any inconvenience 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Trosolwg o’r System Olrhain a Diogelu sy'n gweithredu yng Ngwent. pdf icon PDF 120 KB

5.

Trosolwg o Gartrefi Gofal i Bobl Hŷn yn Sir Fynwy ac effaith COVID-19. pdf icon PDF 755 KB

6.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 110 KB

7.

Blaen-raglen Waith y Cyngor a'r Cabinet. pdf icon PDF 196 KB