Agenda

Lleoliad: Remote Meeting. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Click here to watch livestreamed meeting 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

I rannu eich adborth am adroddiad Darparu Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dyfodol neu’r Wasanaeth Casgliadau Gardd:

 

·         Anfonwch e-bost at registertospeak@monmouthshire.gov.uk 

·         a byddwch yn cael ymateb awtomatig gyda chyfarwyddiadau ar sut i gyflwyno'r ffeiliau hynny i'r pwyllgor.   

·         Gallwch wedyn: 

o   lanlwytho ymateb ysgrifenedig (uchafswm o 500 gair), neu

o   recordio clip fideo neu sain er mwyn rhannu eich barn (uchafswm o 4 munud).


Os bydd cyflwyniadau'n fwy nag awr yn gyfan gwbl, caiff sylwadau eu rhannu yn ôl thema (a heb eu chwarae’n llawn) ond bydd pob cyflwyniad ar gael i'r pwyllgor.

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau cyhoeddus yw dydd Mercher 23ain Medi am 5pm. Mae manylion llawn am y broses siarad cyhoeddus ar gael ar dudalen 4 y pecyn agenda. 

 

 

4.

Craffu cyn penderfynu ar Ddarpariaeth Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dyfodol (gan gynnwys Brynbuga). pdf icon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Craffu cyn penderfynu ar y Gwasanaeth Gwastraff Gardd. pdf icon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol: