Agenda

Lleoliad: Remote Microsoft Teams Meeting

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Nodyn: Click here to watch livestreamed meeting 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored Cyhoeddus

4.

Cyflwyniad ynghylch yr Adolygiad o'r Strategaeth Cyfiawnder Cymdeithasol - Craffu ar gynigion.

5.

Adroddiad Monitro'r Gymraeg 2019/20 - Craffu ar Berfformiad. pdf icon PDF 121 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

Claddedigaethau - Ymchwiliad gan Aelodau - adborth llafar.

7.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

7a

Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf dyddiedig 12 Mawrth 2020. pdf icon PDF 441 KB

7b

Cyfarfod ar y Cyd - Pwyllgor Dethol yr Economi a Datblygu a Phwyllgor Dethol Cymunedau Cryf dyddiedig 21 Gorffennaf 2020 (i ddilyn).

8.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf. pdf icon PDF 498 KB

9.

Blaenraglen Waith y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 164 KB

10.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf