Agenda

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm cyhoeddus

4.

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus ar gyfer Rheoli Cŵn pdf icon PDF 90 KB

To scrutinise proposals to introduce a Public Spaces Protection Order for dog controls in Monmouthshire in relation to dog fouling, designating exclusion areas and specifying ‘dogs on leads areas’.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

·         23ain Ionawr 2020

·         24ain Chwefror 2020 (Arbennig)

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Blaenraglen Waith Cymunedau Cryf pdf icon PDF 298 KB

7.

Blaenraglen Waith y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 335 KB

8.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf