Agenda

Pwyllgor Craffu Cymunedau Cryf - Dydd Iau, 11eg Gorffennaf, 2019 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd.

4.

Craffu cyn penderfynu ar y Protocol Caethwasiaeth Fodern pdf icon PDF 128 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cerbydau sy'n cael eu Pweru gan Hydrogen

6.

Datganiad Alldro Monitro Refeniw a Chyfalaf 2018/19 pdf icon PDF 1 MB

7.

Strategaeth ddrafft i ddarparu prentisiaethau, swyddi i raddedigion a chyfleoedd interniaeth pdf icon PDF 2 MB

8.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol

8a

Cyfarfod Arbennig - Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf dyddiedig 21 Mai 2019 pdf icon PDF 88 KB

8b

Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf dyddiedig 6 Mehefin 2019 pdf icon PDF 98 KB

8c

Cyfarfod Arbennig - Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf dyddiedig 1 Gorffennaf 2019 pdf icon PDF 61 KB

9.

Rhestr o'r camau gweithredu sy'n deillio o'r cyfarfodydd blaenorol pdf icon PDF 193 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf pdf icon PDF 516 KB

11.

Blaenraglen Waith Busnes y Cabinet a’r Cyngor pdf icon PDF 104 KB

12.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf

Dydd Iau 26ain Medi 2019 am 10.00am.