Agenda

Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio - Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2024 10.00 am

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

2.

Ethol Is-Gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

Datganiadau o Fuddiant.

5.

Cadarnhau ac arwyddo cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 121 KB

6.

Datganiad y Polisi Gamblo a Chynigion am Gasinos. pdf icon PDF 147 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd. pdf icon PDF 115 KB

8.

Ystyried a yw’r gyrrwr yn addas a phriodol i ddal Trwydded Yrru Cerbyd Hacni/Llogi Preifat.

9.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf.