Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio

Diben y Pwyllgor

Mae 12 cynghorydd ar y Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddio ac mae'n ystyried ceisiadau gan fusnesau ac unigolion i gynnal digwyddiadau neu gynnal busnes sydd angen trwydded a gymeradwywyd gan yr awdurdod lleol.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Gwasanaethau Democrataidd.

Ffôn: 01633 644185