Agenda and minutes

Pwyllgor Trwyddedu a Rheleiddio - Dydd Mawrth, 9fed Ebrill, 2024 10.00 am

Lleoliad: Neuadd Y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. View directions

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datganiadau o Fuddiant.

Cofnodion:

Ni wnaed unrhyw ddatganiadau o fuddiant.

 

2.

Cadarnhau Cofnodion. pdf icon PDF 19 KB

Cofnodion:

Cafodd cofnodion y cyfarfod blaenorol eu cadarnhau fel cofnod gywir a’u llofnodi gan y Cadeirydd.

 

https://www.youtube.com/live/QrUyRezjdoY?si=G0-Sv6WG4m7Vjqz3&t=73

 

3.

Deddf Gamblo 005 – Ffioedd Trwydded Safleoedd.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Prif Swyddog Trwyddedu adroddiad Deddf Gamblo 2005 – Ffioedd Trwydded Safleoedd. Gwahoddwyd Aelodau’r Pwyllgor i ofyn cwestiynau yn dilyn cyflwyno’r adroddiad.

 

https://www.youtube.com/live/QrUyRezjdoY?si=6xbLFNkkWBKd6C_6&t=184

 

Penderfynodd y Pwyllgor:-

 

(i)            i gymeradwyo y cafodd y ffioedd a thaliadau a roddir yn Atodiad A yr adroddiad

(ii)           y caiff y ffioedd eu hadolygu’n flynyddol yn ddiliynol.

 

 

 

 

4.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf.

Cofnodion:

25 Mai 2024 am 10.00am