Agenda

Lleoliad: Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA and remote attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd.

2.

Penodi Is-gadeirydd.

3.

Ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

Datganiadau o Fuddiant.

5.

Cadarnhau’r cofnodion dilynol:

5a

Pwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddiol – 8 Mawrth 2022 pdf icon PDF 149 KB

5b

Is-bwyllgor Trwyddedu a Rheoleiddiol – 8 Mawrth 2022 pdf icon PDF 267 KB

6.

Ystyried pa un ai i eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod pan ystyrir yr eitemau dilynol o fusnes yn unol ag Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y’i diwygiwyd, ar y sail eu bod yn golygu datgeliad tebygol o wybodaeth a gafodd ei heithrio fel y’i diffiniwyd ym Mharagraff 12 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf. pdf icon PDF 29 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cais i adnewyddu caniatâd masnachu stryd.

8.

To consider whether the driver is "Fit and Proper" to continue to hold a Hackney Carriage/Private Hire Drivers Licence. To consider if the licensed Private Hire Operator should continue to hold such licence. To consider if the Private Hire Vehicle Licence will be retained

9.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf.