Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA and remote attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

I gadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 24ain Mai 2022 pdf icon PDF 133 KB

4.

Polisi Tacsis a Llogi Preifat pdf icon PDF 142 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf