Agenda

Lleoliad: The Council Chamber, County Hall, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA with remote attendance

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

Datganiadau o Fuddiant

3.

Cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol. pdf icon PDF 148 KB

4.

Gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd. pdf icon PDF 218 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ystyried a yw'r gyrrwr yn "Gymwys a Phriodol" i barhau i feddu ar Drwydded Gyrrwr Cerbyd Hackney/Hurio Preifat. Ystyried a ddylai’r Gweithredwr Hurio Preifat trwyddedig barhau i feddu ar drwydded o’r fath.

6.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf