Agenda

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

Fforwm Agored i'r Cyhoedd

3.

Adroddiad Aneddiadau Cynaliadwy y Cynllun Datblygu Lleol Newydd – Craffu ar adroddiad polisi cefndirol pdf icon PDF 551 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

Rheoli Llifogydd – gwersi a ddysgwyd – adborth i’r Pwyllgor Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig a’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

5.

Blaen Gynllun Gwaith yr Economi a Datblygu pdf icon PDF 491 KB

6.

Blaen Gynllun y Cyngor a’r Cabinet pdf icon PDF 799 KB

7.

Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol pdf icon PDF 139 KB

·         30ain o Ionawr 2020

·         21ain o Orffennaf 2020 (Cyd-bwyllgor Dethol)

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cadarnhau dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf sef y 19eg o Hydref 2020 (Cyfarfod Arbennig)

9.

Datganiadau o Fuddiant