Pori cyfarfodydd

Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu

This page lists the meetings for Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu.

Some committees produce forward plans which are details of items that the committee are due to discuss and when. For more information on items committees will consider click here

To watch a live streaming of this meeting visit our youtube page here or to watch recordings of previous meetings held by the committee click here

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Dethol Economi a Datblygu

Mae'r Pwyllgor Economi a Datblygu yn ymateb i anghenion busnesau, preswylwyr ac ymwelwyr, gan hyrwyddo gweithgaredd economaidd, yn cynnwys:

 

           Craffu ar reoli y Gyfarwyddiaeth Adfywio a Diwylliant

           Datblygiad economaidd strategol, llunio lle a menter.

           Hyrwyddo a chynnal twf economaidd.

           Creu swyddi a sicrhau cyfleoedd ar gyfer sgiliau a hyfforddiant galwedigaethol.

           Iechyd y Cyhoedd, Iechyd yr Amgylchedd a Safonau Masnachu.

           Y parth cyhoeddus - Diwylliant, llyfrgelloedd, amgueddfeydd a theatr.

           Y Swyddogaeth Cynllunio - Rheoli Adeiladu, Rheoli Datblygu, Cynlluniau Datblygu Lleol, Datblygu Economaidd a Tai.

           Craffu ar gynlluniau ar y cyd megis y Gwasanaeth Adnoddau a Rennir a CMC ac eraill fel sy'n briodol.

           Caffaeliad.